دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت سماتجهیز شیمی آزما واردکننده تجهیزات آزمایشگاه داروسازی و لوازم آزمایشگاه داروسازی و مواد شیمیایی آزمایشگاه داروسازی می باشد .آزمایشگاههای غذا و دارو وزارت بهداشت ، آزمایشگاههای ادارات استاندارد ، آزمایشگاههای پژوهشگاههای دارویی ، آزمایشگاههای کارخانجات تولید دارو ، آزمایشگاههای سرم سازی توسط این شرکت تجهیز شده اند.

ازجمله تجهیزات ودستگاه های مهم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. پلاریمتر اتوماتیک
 2. رفراکتومتر اتوماتیک
 3. فرمانتور آزمایشگاهی و صنعتی
 4. مادون قرمز فوریه (FTIR)
 5. اسپکتروفتومتر UV-VIS تک پرتویی و دو پرتویی
 6. اسپکتروفلوریمتر
 7. دستگاه جذب اتمی Atomic Absorption
 8. کروماتوگراف مایع HPLC با کارایی بالا با انواع دتکتور
 9. کروماتوگراف گازی GC با انواع دتکتورهای FID-TCD-ECD-NPD
 10. کروماتوگراف جرمی GC-MS
 11. آنالایزر حرارتی DSC/TGA
 12. آب مقطرگیری
 13. دیونایزر
 14. دستگاه پرس قرص
 15. دستگاه تست حلالیت قرص
 16. دستگاه تست فروپاشی قرص
 17. دستگاه سختی سنج قرص
 18. دستگاه تست شکستگی قرص
 19. تانسیومتر کشش سطحی
 20. فریزدرایر
 21. کارل فیشر و پتانسیومتر
 22. اتوکلاو آزمایشگاهی و صنعتی
 23. میکروسکوپ با سیستم مانیتورینگ
 24. انکوباتور Co2
 25. اتاقک تست تاثیرات شرایط محیطی بر روی دارو
 26. اینکوباتور یخچال
اسکرول به بالا